Strong Core + Rich Network

Burke & Marcussen er organisationspsykologer, som er dedikerede til at støtte vores kunder i at nå deres mål og imødegå deres udfordringer.

Burke & Marcussen tilbyder det bedste af to verdener: Vi har tilsammen 60 års erfaring og har skabt resultater både internt i virksomheder og som eksterne konsulenter.

Burke & Marcussen har et omfattende netværk af specialiserede konsulenter og erfarne ledere, også med baggrund både in-house og eksternt.

Burke & Marcussen har begge arbejdet med globale virksomheder ud fra forskellige perspektiver:

 • Forsyningskædevirksomheder såsom Danfoss og LEGO
 • IT-firmaer såsom TDC og Atea
 • Medicinalindustri såsom TAKEDA og Leo Pharma
 • Entreprenører såsom Siemens og Per Aarsleff
 • Den offentlige sektor såsom Forsvaret, Banedanmark, Rigshospitalet, Region Syddanmark, Udenrigsministeriet og Københavns Kommune
 • NGO´s og fagforeninger, European Humans Rights Organization, Finansforbundet, Lægeforeningen og Forsikringsforbundet.

Vi tilbyder blandt andet:

 • Ledelsesudvikling
 • Organisationsforandringer
 • Talent udvikling
 • Udvikling af lederteams
 • HR artitektur
 • Executive coaching

Læs mere under Vores services.

Vi forstår jer og vi forstyrrer jer

Virksomheder har brug at man forstår deres virkelighed, at man har en dyb forståelse for deres udfordringer og sans for de muligheder og vækst, som de har, hvis man som konsulent skal være en reel hjælp.

Vi har den viden og erfaring, som kun kan opnås gennem mange års arbejde med virksomheders turbulente og uforudsigelige dagligdag. Vi har det perspektiv på virksomheders livscyklus, som kun kan opnås gennem årtiers langvarige karriere i virksomheder.

Men forståelse kan ikke stå alene, den skal kombineres med forstyrrelse. Virksomheder har brug for at forstyrrende element, som skal udfordre de naturlige tendenser til selvtilfredshed og blindevinkler.

Vi har den specialiserede konsulentviden som opnås fra faglig fordybelse og vi tilbyder det brede perspektiv og udsyn, som kommer fra at have hjulpet hundrede vis af virksomheder og personer i private, offentlige virksomheder og NGO’er. Dette bruger vi til at udfordre og inspirere ledere til at tænke og agere på nye måder.

Ophav og fremtid

Vi er gruppeanalytiske specialister trænede i den psykodynamiske forståelse af organisationer, grupper og individer.

Vore dybe rødder i den hundredårige psykodynamiske faglighed og tradition giver unik forståelse og metoder til systemers og gruppers transformationer. Endvidere giver den forståelse og guidance til menneskers dybe transitionsproces, som giver langvarige og bæredygtige forandringer. Denne kan opstå, når man har både viljen og værktøjet til at arbejde med både rationelle og de irrationelle aspekter af menneskers, grupper og systemers forandringer – vi arbejder over og under overfladen!

Vi kombinerer det solide faglige fundament fra den mere end hundrede år lange psykodynamiske tradition og faglighed med de allernyeste forskning i ledelse og organisationspsykologiske modeller og metoder, blandt andet inspiration fra neurovidenskab.

Dette giver blandt andet forståelse for følelsers betydning på arbejdspladsen. Vi ser følelser som data – Thick Data. De er evolutionens pejle-sensorer til os og bør respekteres som valide data. De kan være data om menneskers trivsel, data om virksomhedens kurs og data om niveauet af tillid i et lederteam.

Stephen Burke

Stephen Joseph Burke er født og opvokset i Irland. Han har arbejdet i Tyskland, Danmark, Mexico, Kina og Singapore.

Stephen har en kandidatgrad i psykologi og en bachelorgrad i ledelse.

Selv efter over 30 års arbejde i HR-organisationer for globale virksomheder er hans passion for psykologi aldrig forsvundet. Uanset om det handler om at bygge en global læringsorganisation eller om at designe arbejdsmiljø såsom aktivitetsbaseret arbejde, så bringer han psykologiske aspekter ind i sit arbejde.

Som leder har han ledet forskellige HR-organisationer i forskellige regioner og kulturer.

Han er autoriseret i et stort antal psykometriske tests fra CPI over 16PF til Hogan og HBDI. Udover at have en kandidatgrad i psykologi har han en 3-årig grad i gruppedynamik fra Institut for Gruppedynamik i Århus Danmark. Han er autoriseret i MBTI og har også arbejdet med andre gruppelager som Belbins roller og DiSC.

Stephen er stærkt påvirket af værkerne af Carl Jung, Joseph Campbell, Lev Vygotsky og Aleksej Leontjev. Stephen har sin base i Storbritannien, men arbejder meget i andre europæiske lande, især i Skandinavien.

Jesper Marcussen

Jesper er erhvervspsykolog autoriseret af Psykolognævnet. Jesper har designet og gennemført mange ledelses- og organisations-udviklingsforløb i de seneste 30 år i en alsidig variation af organisationer fra store multinationale virksomheder, de største offentlige organisationer i Danmark, små og mellemstore ejer-ledede virksomheder samt nationale og internationale NGO’er.

Jespers kundeliste omfatter blandt andre Per Aarsleff, Danfoss, Lego, Siemens og Atea. Offentlige virksomheder; Forsvaret, Rigshospitalet, Region Syddanmark, Udenrigsministeriet og Københavns Kommune. NGO´ere og fagforeninger; European Humans Rights Organisation, Finansforbundet og Forsikringsforbundet.

Certificeret i de fleste erhvervspsykologiske test- og profil metoder kan Jesper tilbyde en bred palette af erhvervspsykologiske metoder tilpasset den enkle virksomheds behov og ønsker.

Igennem en lang årrække har Jesper været gæstelærer/konsulent i staben på Master of Psychology of Organization, RUC. Siden 2010 har Jesper været med-designer og gennemgående konsulent på Overlægeforeningens lederuddannelse; Læge og Leder og siden 2004 programchef på Executive Leadership Training ELT, Burke & Marcussens ledertræningsforløb.

Jespers stærke faglige baggrund udspringer af den Psykodynamiske Systemteori. Jesper er blandt andet uddannet Gruppeanalytiker fra Institut for Gruppeanalyse, Core Training og Masterclass i ISTDP og udbygget med den nyeste forskning og teori indenfor blandt andet neuroscience og ledelse fra MIT, Sloan School of Business, Presencing Institute/Otto Scharmer, Mindsight Institute/Dan Siegel, UCLA og Singularity University.

Rich Network

Anne Lundgren

Helge Larsen

Franz Søes-Cybulski

Torben Andersen

Søren Juul Jørgensen

Susanne Ulveman

Mads Austrup

Howell Schroeder

George Binney

Anne Bornfeld

Louise Kronstrand

Louise Kronstrand